Правила користування та політика конфіденційності

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загальні правила користування
Правила користування
Дані Правила користування (при подальшому згадуванні -"Правила") встановлюють та регулюють взаємини між “Постачальником” (як визначено нижче) та усіма сторонами, які отримують доступ до Веб-сайту та/або Додатку (як визначено нижче) і використовують усі його функції і зміст у будь-який спосіб (при подальшому згадуванні - "Відвідувачі").
При спільному згадуванні, Постачальник та Відвідувачі іменуються "Сторонами".
Загальне
Правила користування будь-якими чи усіма функціями та сервісами, що пропонуються Постачальником на веб-сайті Flashscore.ua та його мобільних додатках (при подальшому згадуванні "Додаток"), інформація, матеріали та посилання на них, є предметом викладених нижче Правил. Якщо на інше немає письмової згоди Постачальника, правила регулюють весь обсяг взаємин між Постачальником та Відвідувачем щодо використання Додатку, включаючи будь-які чи всі функції які пропонує Додаток.
Відвідувач зобов'язаний уважно прочитати та зрозуміти Правила, перш ніж користуватись Додатком. Відвідувач, що переглянув Додаток, вважається таким, що прочитав, зрозумів та погоджується із Правилами, і це не вимагає жодної додаткової дії.
Постачальник цим зберігає за собою право час від часу призупиняти, доповнювати, зупиняти, змінювати та/або розширювати дію даних Правил так, як вважатиме це за потрібне.
Постачальник рекомендує Відвідувачу ретельно та регулярно перечитувати зміст цих сторінок. Користуючись Додатком, Відвідувач погоджується підпорядковуватись Правилам, а також останнім змінам до них, незалежно від того факту чи Відвідувач ознайомлений із такими змінами.
Постачальник не зобов'язаний перевіряти чи усі Відвідувачі користуються Додатком відповідно до останніх Правил. Чинною версією Правил є та, яка розміщена в Додатку.
Додаток може використовуватись лише із законною метою. Використання Додатку для передачі, поширення, публікації чи зберігання в Додатку чи через Додаток будь-якого матеріалу, що порушує чинне законодавство чи інтереси будь-якої третьої сторони суворо заборонене. Це включає (але необмежується) використання Додатку для передачі, поширення, публікації чи зберігання в Додатку чи через Додаток будь-якого матеріалу з метою порушення авторських та комерційних прав, торгової таємниці, інших прав на інтелектуальну власність, є такими, що ображають чи завдають шкоди неповнолітнім, становлять неправомірну дію чи переслідування, є наклепницькими чи дискредитуючими, порушують будь-які закони щодо особистого життя та захисту даних, є шахрайськими чи такими, що порушують валютний контроль чи ігрове законодавство.
У випадку неправильного користування та/або зловживання Додатком, Постачальник залишає за собою право закрити чи заблокувати відвідувачу доступ до Додатку та закрити будь-який обліковий запис зареєстрований під ім'ям Відвідувача. Постачальник зберігає право на власний розсуд подати на Відвідувача в суд.
Сервіси
Додаток надає інтерактивні мережеві та мобільні додаток/функції, що містять інформацію в форматі live щодо спортивних змагань, рахунків спортивних поєдинків в режимі реального часу, підсумкових результатів, розкладу матчів, складів команд та спортивної статистики. Результати та інша статистична інформація, що міститься в Додатку відображає дані надані іншими незалежними джерелами (від третіх сторін), або відстежені самостійно чи за допомогою багатьох інших офіційних Додатків. Попри те, що Постачальник докладає усіх зусиль для регулярного оновлення контенту, результатів матчів та іншої інформації, що міститься в Додатку, ми радимо перевіряти інформацію за допомогою інших джерел. Постачальник не несе відповідальності за використання Відвідувачем результатів чи іншої інформації, що міститься в Додатку.
Веб-сайти та додатки третіх сторін
Відвідувач визнає, що будь-який контакт із веб-сайтом третіх сторін, здійснений після перегляду Додатку, зумисний чи випадковий, та будь-який наслідок, який він за собою несе, є абсолютно незалежним від Постачальника і Постачальник не несе жодної відповідальності за будь-яку угоду чи очікування, що виникли внаслідок цього прямого чи непрямого контакту.
Будь-який позов чи спір, що може виникнути між Відвідувачем і такою третьою стороною, жодним чином не може включати Постачальника.
Треті сторони, включаючи будь-яку рекламу третіх сторін у Додатку, не мають доступу до особистих даних Відвідувача чи будь-яких інших даних, які Відвідувач може надати Постачальнику.
А/В Наповнення
Постачальник не несе відповідальності за наповнення зовнішніх додатків, доступ до яких може здійснюватись із Додатку. Увесь відео-контент, який можна побачити в Додатку, розміщений не на серверах Постачальника, і не створювався, не завантажувався на сервер хостингу Постачальником.
Неактивні облікові записи
Якщо Відвідувач створив обліковий запис у Додатку, але не заходив у нього протягом 60 днів, Постачальник зберігає право негайно ліквідувати обліковий запис без попередження.
Інтелектуальна власність
Без попередньої письмової згоди Постачальника, Відвідувачам не дозволяється копіювати, редагувати, коригувати, розповсюджувати, передавати, відображати, відтворювати, переносити, завантажувати чи іншим чином використовувати чи змінювати контент Додатку.
Flashscore.ua є торговою маркою Livesport s.r.o.. Використання цієї торгової марки, торгових марок пов’язаних із нею, та всіх прав заборонене.
Будь-яке порушення наведеного вище пункту може бути рівносильним до порушенням прав на інтелектуальну власність, встановлених Європейським Союзом та іншими відповідними законами. Постачальник чи будь-яка інша уповноважена ним сторона зберігає право вимагати відшкодування збитків у максимальному обсязі передбаченому законом, згідно якого будь-яка сторона здійснила пряме або непряме правопорушення.
Види взаємин
Метою цих Правил не є створення партнерства, агенції чи будь-якого спільного підприємства між Постачальником та Відвідувачем.
Порушення Правил
Якщо Відвідувач не дотримується будь-яких положень Правил, або якщо Постачальник небезпідставно підозрює, що Відвідувач прямо чи непрямо не дотримується будь-якого положення Правил, Постачальник зберігає право та усі засоби доступні на його власний розсуд, закрити чи заблокувати Відвідувачу доступ до Додатку та ліквідувати будь-який обліковий запис, зареєстрований на ім'я Відвідувача та пов'язаний із ним, а також зберігає право, на власний розсуд, подати позов до суду на Відвідувача.
Дотримання правових норм
Відвідувачам рекомендується дотримуватись чинного законодавства та нормативно-правових норм, що діють у країні їхнього проживання та/або реєстрації та/або перебування. Постачальник не несе відповідальності за будь-які дії органів влади застосовані до Відвідувача, у зв'язку з використанням останнім Додатку.
Юрисдикція
Ці Правила регулюються та трактуються у відповідності до законів держави Мальта без застосування колізійного права. Сторони визнають виключну юрисдикцію суду держави Мальта при вирішенні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з чи стосуються цих Правил. Ці Правила не регулюється Конвенцією ООН щодо Контрактів з міжнародного продажу товарів, застосування якої однозначно виключається.
Заголовки
Заголовки наводяться для внесення ясності та для полегшення читання даних Правил. Жоден заголовок не призначений для інтерпретації змісту наступного за ним параграфу. Заголовки не створюють для Постачальника жодних зобов'язань.
Відмова
Будь-яка відмова Постачальника від пред'явлення претензій Відвідувачу у зв'язку з порушенням ним будь-якого із положень Правил не повинна розглядатись як відмова від претензій у зв'язку з будь-якими подальшими порушеннями цього ж або іншого положення даних Правил.
Відмова від відповідальності
Гарантії та поручительства
Постачальник не надає жодних гарантій (явних чи неявних) стосвно того, що контент Додатку є точним та/або відповідає будь-якій конкретній потребі, окрім тих гарантій, які неможливо однозначно виключити виходячи із юридичної сили цих Правил.
Весь ризик щодо користування Додатком бере на себе Відвідувач. Додаток не є ігровим чи букмекерським додатком. Постачальник Додатку не надає ігрових чи букмекерських сервісів, а отже не контролює кошти гравців і не задіяний у жодних ігрових транзакціях. Коефіцієнти ставок демонструються в Додатку з інформаційною метою і є частиною функціоналу Додатку.
Постачальник не гарантує, що будь-яка із функцій, що надається Додатком є авторизована і що її використання повністю задовольнить Відвідувача, що воно є абсолютно безпечним застрахованим від помилок, оновлюється регулярно, що будь-які програмні недоліки оперативно усуваються, що сервіс є безперервним, Додаток не містить жодних вірусів чи багів, є постійно доступним, адекватним, інформація та функції, що пропонуються у ньому є надійними, а також, що уся інша інформація та функції отримані в Додатку є адекватними та надійними. Ті хто вирішив скористатися Сайтом, роблять це із власної ініціативи і самостійно несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства тією мірою якою воно застосовується у даному випадку.
Додаток може містити посилання на веб-сайти/додатки/рекламу/контент третіх сторін. Ці інші веб-сайти/додатки/реклама/контент є об’єктом окремих правил користування, що зазвичай містяться на цих веб-сайтах/додатках/рекламі/контенті. Вони надаються для зручності та ознайомлення Відвідувача та не вимагають від Постачальника відповідальності чи схвалення інформації, що міститься на таких веб-сайтах/додатках/рекламі/контенті. Постачальник не надає жодної гарантії, ані однозначної, ані прихованої, щодо точності, доступності контенту чи інформації, тексту чи графіки, які розміщені не на його домені. Постачальник не випробовував жодного програмного забезпечення, що розташоване на інших веб-сайтах/додатках і жодним чином не відповідає за якість, безпеку, надійність та придатність такого програмного забезпечення.
Втрати та збитки
Постачальник не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, прямі чи непрямі, яких Відвідувач чи третя сторона могли зазнати внаслідок використання Додатку, включаючи, але не обмежуючись, збитками спричиненими комерційними втратами, втратою прибутків, очікуваних заробітків, виграшів та інших доходів, зупинкою бізнес-діяльності, втратою комерційної інформації та будь-якими іншими матеріальними втратами.
Постачальник не несе відповідальності за кошти виграні та програні на веб-сайтах третіх сторін у наслідок використанням поданої в Додатку інформації.
Без обмеження загального змісту попередніх двох пунктів, Постачальник не несе відповідальності, поміж іншим, за таке:
помилку(-и), друкарську помилку(-и), неправильне трактування, обмовку(-и), неправильне прочитання, неточність(-і) перекладу, орфографічну помилку(-и), помилку(-и) при читанні, помилку(-и) при переказі коштів, технічну помилку(-и), реєстраційну помилку(-и), явну помилку(-и), форс-мажор та/або будь-які інші аналогічні помилки;
порушення правил Постачальника;
кримінальні дії;
поради, надані Постачальником у будь-якій формі;
юридичні дії та інший правовий захист;
втрати та збитки, яких Відвідувачі та треті сторони могли зазнати внаслідок використання Додатку, його контенту чи будь-якого посилання запропонованого Постачальником;
втрати та збитки, яких Відвідувачі та треті сторони могли зазнати внаслідок зміни, призупинення та перерви у роботі Веб-сайту;
злочинне використання Додатку чи його контенту будь-якою особою, дефект, упущення чи будь-який інший фактор за межеми нашого контролю;
будь-яке використання Додатку, що передбачає доступ третьої сторони до приватної інформації за допомогою логіну та паролю, використовуючи Ім'я користувача Відвідувача та його Пароль;
у випадку неточностей в роботі сервісів, функцій Додатку через комп'ютерні віруси, що впливають на параметри роботи Додатку, а також будь-які витрати, збитки, втрати пов'язані із зазначеними вище неточностями;
будь-яку дію чи упущення інтернет-провайдера чи будь-якої іншої третьої сторони із якою Відвідувач уклав угоду, щоб мати можливість доступу до Додатку. У випадку судового процесу між інтернет-провайдером та Відвідувачем, Постачальник не може бути стороною позову, і такий позов, у жодному випадку, не може впливати на дані Правила; і
будь-який позов, що випливає зі збитків Відвідувача понесених у зв'язку із будь-яким матеріалом розміщеним іншим Відвідувачем чи третьою стороною, що не був авторизований Постачальником у Додатку.
Політика конфіденційності
Вебсайт Flashscore.ua та його мобільні додатки (при подальшому згадуванні - "Додаток") поважає право на конфіденційність усіх сторін, що переглядають та в інший спосіб використовують Додаток (при подальшому згадуванні - "Відвідувачів") і прагне захистити їхню конфіденційність. Додаток може збирати та використовувати "Особисті дані" (які визначено нижче) Відвідувачів, для того, щоб надати їм послуги, які пропонує Додаток виключно із наведеною нижче метою.
Політика конфіденційності відповідає міжнародним конвенціям і законам ЄС, включаючи Загальний регламент захисту даних (Регламент (ЄС) 2016/679), який узгоджується із Мальтійським Актом із захисту даних (Розділ 440 законів Мальти), Регламентом з обробки особистих даних (Сектор електронної комунікації, Вказівка 16 від 2003 року з усіма наступними доповненнями), включає в себе Рекомендації 2/2001 Статті 29 Робочої групи із захисту даних, прийняті 17 травня 2001 року щодо певних мінімальних вимог до збору особистої інформації онлайн, а також застосовує інші актуальні правила і практики.
Регулятором збору та використання даних в додатку є Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic, що є відповідальним за цей додаток.
З Регулятором можна зв’язатись за допомогою електронної адреси gdpr@livesport.eu.
З Постачальником можна зв’язатись за допомогою електронної адреси gdpr@livesportmedia.eu.
Мета заяви
Метою цієї заяви є:
встановити тип особистих даних, які Регулятор отримає від Вас і те, як ми використовуватимемо Вашу особисту інформацію;
підстави на яких будь-яка особиста інформація обробляється Регулятором;
ознайомити Вас із тим як Регулятор оброблятиме Ваші особисті дані;
роз’яснити зобов’язання Регулятора, відповідно до правил захисту даних, обробляти Ваші особисті дані законно та відповідально; та
проінформувати Вас про Ваші права щодо захисту даних.
Ми обробляємо Ваші особисті дані належним законним чином, відповідно до діючих правил захисту даних та Загального регламенту захисту даних ЄС 2016/679 ("ЗРЗД"), який набув чинності 25 травня 2018 року.
Збір особистих даних
За виключенням ситуацій чітко визначених у цій Політиці конфіденційності, Додаток не збирає жодних Особистих даних, коли Відвідувачі просто переглядають Додаток. Однак, Додаток передбачає надання Відвідувачами певних Особистих даних, для використання додаткових чи розширених послуг Додатку після реєстрації. У цих випадках Додаток запитає Відвідувачів про їхню згоду на збір і використання Особистих даних Відвідувачів. Під час реєстрації чи в інших випадках Додаток може попросити Відвідувачів ввести свій логін (зазвичай це e-mail адреса) та пароль.
Відвідувачі не зобов’язані надавати свої Особисті дані чи дозволяти збір Особистих даних Додатком. Однак, Додаток може бути неспроможний надати всі послуги, що передбачені Додатком, тим Відвідувачам, які не дали згоди на збір своїх Особистих даних.
Навіть якщо Відвідувачі дали свою згоду Додатку на використання їхніх Особистих даних, вони зберігають право з будь-якої причини цю згоду відкликати, надіславши електронного листа на адресу gdpr@livesport.eu. У випадку відкликання згоди, додаткові чи розширені послуги, що надаються Додатком після реєстрації, перестають бути доступними.
Ваші права як об’єкта даних
Право доступу
Відвідувачі мають право вимагати в Регулятора (як визначено нижче) надання письмової інформації, щодо того які саме Особисті дані зібрано та/або використано. Запит можна зробити надіславши його у письмовій формі Регулятору (як визначено нижче).
Додаток зобов'язується докладати розумних зусиль для того, щоб зібрані Особисті дані оновлювались. Однак, Відвідувачів просять інформувати про будь-які зміни в Особистих даних, що зберігаються в Додатку.
Виправлення, блокування чи видалення даних
Відвідувачі, які вважають, що у їх Особистих даних є неточності, можуть в письмовій формі попросити Регулятора відредагувати їх. Відвідувачі також мають право попросити Регулятора заблокувати чи видалити їх Особисті дані, якщо ті були опрацьовані незаконно.
Право на заперечення
У будь-який момент Ви можете надіслати електронного листа на адресу gdpr@livesport.eu та попросити не обробляти Ваші Особисті дані з маркетинговою метою, наприклад для надсилання Вам інформації про майбутні заходи, інформаціїних бюлетенів та інших публікації, і Ваші дані більше не оброблятимуться з такою метою.
Право відкликання згоди
Ви у будь який момент зберігаєте право відкликати свою згоду із цією заявою, та описаних у ній процесів, надіславши електронного листа на адресу gdpr@livesport.eu. Це не вплине на законність обробки, що вже була здійснена нами на підставі такої згоди до її відкликання. Відкликання згоди призведе до того, що ми змушені будемо припинити надання наших послуг негайно.
Право на виправлення
Ви Маєте право добитися виправлення будь-яких неточностей в Особистих даних про Вас, які ми обробили, оновлення будь-яких даних, що застаріли та право доповнити неповні Особисті дані, у томи числі за допомогою додаткової заяви.
Право на стирання
Ви маєте право добитися стирання Особистих даних, які ми зібрали про Вас, якщо у збереженні Ваших особистих даних немає потреби через те, що:
Ви відкликали свою згоду на обробку Ваших Особистих даних;
в обробці Ваших Особистих даних вже немає потреби; чи
Ваші Особисті дані були оброблені незаконним чином.
Право на обмеження обробки
Ви маєте право обмежити наш процес обробки, якщо:
Ви оспорюєте точність цих Особистих даних, на період достатній для того, щоб ми могли перевірити такі Особисті дані;
Наша обробка вважається незаконною і Ви заперечуєте проти стирання Ваших Особистих даних, натомість вимагаючи обмеження їх використання;
Нам більше не потрібні Ваші Особисті дані для визначених тут цілей, але Вам вони необхідні для створення, здійснення або захисту правових позовів; чи
Ви оспорюєте нашу обробку до з’ясування того чи законні підстави процесу обробки достатнім чином стосуються Вас.
Право на переносимість даних
З 25 травня 2018 року, Ви маєте право отримати Ваші Особисті дані в структурованому, придатному для зчитування машиною, форматі та передати ці дані іншому Регулятору (як визначено в ЗРЗД).
Цілі збору та обробки Особистих даних
Особисті дані зібрані Додатком повинні оброблятись відповідно до Акту із захисту даних (Розділ 440 законів Мальти) та підзаконних нормативних актів вказаних там же, та виключно з метою:
Комунікації з відвідувачами;
Надсилання Відвідувачам нових паролів до відповідних облікових записів;
Надання будь-яких додаткових сервісів, які дозволяють, до певної міри, налаштовувати Додаток;
Покращення контенту, що пропонується Додатком;
Надання Відвідувачам Додатку персоналізованого контенту та/або оболонки.
Юридичні підстави обробки
Ми оброблятимемо Ваші Особисті дані лише за умови отримання Вашої згоди, або в обсязі необхідному для надання послуг, які ми пропонуємо/чи з метою зазначеною в цій заяві.
Ми також можемо обробляти Ваші Особисті дані на підставі будь-яких законних інтересів, або через будь-які юридичні зобов’язання. Це може включати застосування захисту від юридичних позовів, або для того, щоб відповідати порядкам будь-якого суду, трибуналу чи органів влади.
Маркетинг
Ви отримуватимете від нас маркетингові повідомлення, якщо, надаючи нам свої дані через Додаток, Ви погодились отримувати таку інформацію.
Ми не надаватимемо Ваші Особисті дані для використання з маркетинговою метою жодній третій стороні без Вашої однозначної згоди.
Розкриття особистих даних третім сторонам
Постачальник не продає, не торгує, не позичає та не розкриває іншим способом Особисті дані Відвідувачів будь-яким третім сторонам без їх попередньої згоди. Однак, особисті дані можуть бути розкриті третім сторонам у випадку продажу Додатку.
Усе перелічене вище є дійсним крім тих випадків, коли Додаток зобов'язаний розкрити Особисті дані Відвідувачів третім сторонам на законних підставах.
Усе перелічене вище є також дійсним крім тих випадків, коли розкриття Особистих даних є необхідним для забезпечення цілей збору та використання Особистих даних. У цьому випадку Додаток повинен отримати попередню повну згоду відповідних Відвідувачів.
Постачальник зберігає за собою право надавати третім сторонам статистику щодо Відвідувачів, продажів, інтернет-трафіку, та іншу інформацію пов’язану із Додатком, не розкриваючи, при цьому, особистості жодного Відвідувача.
Лог-файли
З метою ефективнішого управління Додатком і для збору широкої демографічної інформації про Відвідувачів для загального використання, Додаток автоматично реєструє IP- адреси Відвідувачів та сторінки переглянуті ними.
Про Cookie-файли
"Сookie" - це інформація, що зберігається на комп'ютері Відвідувача веб-сервером та використовується для персоналізації веб-сервісу. Додаток використовує cookie для збереження інформації про дії Відвідувача, яка в подальшому може знадобитись для роботи певних функцій. Відвідувачі можуть відключити cookie в налаштуваннях браузера. Ми використовуємо cookie для персоналізації контенту та реклами, надання певних функцій соціальних медіа та для аналізу нашого трафіку. Ми також ділимося інформацією про використання Вами нашого Додатку із нашими партнерами з аналітики Додатку, деякими партнерами, що спеціалізуються на рекламі (програмно) та соціальних медіа (лише тоді, коли Ви заходите за допомогою облікового запису в соціальній мережі). Подробиці можна переглянути тут.
Ця заява повинна трактуватись у поєднанні з нашою Політикою використання Сookie-файлів та будь-якими іншими Примітками про конфіденційність, які ми можемо надавати за особливих нагод, коли ми збираємо та обробляємо Особисті дані про Вас, щоб довести до Вашого відома те, для чого і як ми використовуємо Ваші Особисті дані. Встановити конфіденційність
Передача Особистих даних до третіх країн
Регулятор не передає жодних Особистих даних за межі Європейського економічного простору і, якщо у цьому виникне необхідність, у першу чергу подбає про застосування усіх доречних заходів безпеки, для того, щоб належним чином захистити Ваші Особисті дані.
Безпека
Додаток і Регулятор застовують різні засоби, як технічні так і організаційні, щоб допомогти захистити комунікацію від знищення, втрати, неправильного використання та внесення змін до Особистих даних, які зібрані та використовуються (подбавши про те, щоб будь-яка передача даних була захищеною) за допомогою захищених засобів комунікації між пристроєм Відвідувача та серверами "HTTPS" Постачальника.
Додатково, усі паролі, які Ви встановили, зберігаються зі застосуванням стандарту BCrypt. Незалежно від таких заходів, Постачальник не може гарантувати, що така подія не трапиться.
Термін зберігання Особистих даних
Особисті дані зберігаються лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілей задля яких вони збиралися. У випадку, якщо обліковий запис користувача є неактивним протягом одного (1) року, усі Особисті дані користувача видаляються.
Веб-сайти третіх сторін
Веб-сайти третіх сторін не підпорядковуються цій Політиці конфіденційності. Додаток надає посилання на інші сайти для зручності Відвідувачів. Додаток не несе відповідальності за зміст веб-сайтів/додатків третіх сторін та заходи, яких вони вживають задля захисту Вашої конфіденційності. Будь-які інші веб-сайти/додатки, на які Відвідувачі переходять з Додатку, можуть не мати адекватної Політики конфіденційності.
Визнання Політики конфіденційності
Згода Відвідувачів на збір та використання Додатком і Регулятором відповідних Особистих даних є предметом викладеної вище Політики конфіденційності. Відвідувачам рекомендується переглядати Політику конфіденційності регулярно, для того щоб ознайомитись із її термінами та положеннями, а також із будь-якими доповненнями, що час від часу можуть вноситись Додатком.
Постачальник
Постачальником є компанія Livesport Media Ltd, зареєстрована відповідно до законодавства Мальти 22 листопада 2011 року, із реєстраційним номером C 54555, та юридичною адресою CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Для зв’язку з нами пишіть, будь ласка, на електронну адресу info@livesportmedia.eu.
Версія та дата Правил
Ця заява є версією 2, востаннє оновленою 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)
Реклама